Konsultacijos

ISO 9001:2015

GARANTUOJAME PASLAUGŲ KOKYBĘ. Kokybės vadybos sistemų reikalavimai apibrėžti ISO 9001 standarte. ISO 9001 standarto reikalavimų įdiegimas ir sertifikato gavimas užtikrina, jog organizacijoje efektyviai veikia įdiegta kokybės vadybos sistema.

ISO 14001:2015/EMAS

ISO 14000 standarte pateikti modeliai nurodo, kokius vadybos sistemos elementus įmonė turi įgyvendinti, siekdama užsibrėžtų aplinkos apsaugos tikslų. ISO 14001 tikslas – galimybė sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą.

ISO 45001:2018

ISO 45001 yra tarptautinis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas, pripažįstamas visame pasaulyje.

ISO/IEC 17025:2018

ISO/IEC 17025 yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus bandymų ir kalibravimo laboratorijoms.