1. Mokymai 2022 m. rugsėjo 29 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

Mokymų vieta – Vilnius.

Skirti asmenims, siekiantiems: suprasti principus; susipažinti su ISO 9001 standarto taikymu, vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti audito etapus ir taikomus metodus; gebėti planuoti auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti audito ataskaitą, įforminti radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

2. Mokymai 2022 m. spalio 13 d. „EFEKTYVUS KLIENTŲ APTARNAVIMAS TELEFONU. SUNKIŲ KLIENTŲ VALDYMAS“.

Mokymų vieta – Vilnius.

Mokymai skirti organizacijų atstovams, aptarnaujantiems klientus (ar dalį jų) telefonu. Aptariamos ir analizuojamos tipinės bei aktualios situacijos, modeliuojami pokalbiai. Atsižvelgiama į dalyvių aptarnavimo turinio ypatumus, teikiamas paslaugas ir klientų specifiką. Praktinės situacijos adaptuotos dalyvių poreikiams.

Plačiau skaitykite skiltyje – „EFEKTYVUS KLIENTŲ APTARNAVIMAS TELEFONU. SUNKIŲ KLIENTŲ VALDYMAS“.

3. Mokymai 2022 m. rugsėjo 14-15 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“ – mokymai „ŽALIEMS“.

Mokymų vieta – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“.

4. Mokymai 2022 m. rugsėjo 21-22 d. „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR ISO 45001:2018“.

Mokymų vieta – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: suprasti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos principus ir modelius; mokėti interpretuoti standartų reikalavimus bei taikyti organizacijos veikloje; susipažinti su auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti audito etapus ir taikomus metodus; gebėti planuoti, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti audito ataskaitą, įforminti radinius ir užtikrinti sistemos bei organizacijos rezultatų gerinimą.

Plačiau skaitykite skiltyje – „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR ISO 45001:2018“

VIDINIAI MOKYMAI-KONSULTACIJOS:

1. „TYRIMŲ, BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ KOMPETENCIJAI KELIAMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI“.

Vieta – kliento patalpose.

Skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – TYRIMŲ, BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ KOMPETENCIJAI KELIAMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2. „VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.

Vieta – kliento patalpose.

Skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.