Naujienos

UAB „AUK“, atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, mokymus ir konsultacijas vykdo nuotoliniu būdu arba, esant galimybei, gyvai.

ARTIMIAUSI MOKYMAI:

1. Mokymai balandžio 28-29 d. „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR ISO 45001:2018“.

Mokymų vieta – visa Lietuva, nuotoliniu būdu.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: suprasti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos principus ir modelius; mokėti interpretuoti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus bei efektyviai taikyti organizacijos veikloje; susipažinti su vadybos sistemų vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti, parengti klausimynus ir atlikti vidaus auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti radinius ir užtikrinti integruotos vadybos sistemos bei organizacijos rezultatų gerinimą.

Plačiau skaitykite skiltyje – „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR ISO 45001:2018“

2. Mokymai rugsėjo 23 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

Mokymų vieta – visa Lietuva, nuotoliniu būdu arba, esant galimybei, auditorijoje Vilniuje.

Skirti asmenims, siekiantiems: suprasti kokybės vadybos principus; susipažinti su ISO 9001:2015 standarto pasikeitimais ir jų praktiniu pritaikymu; susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

3. Mokymai rugsėjo 29-30 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“ – mokymai „ŽALIEMS“.

Mokymų vieta – visa Lietuva, nuotoliniu būdu arba, esant galimybei, auditorijoje Vilniuje. Priklausys nuo pandeminės situacijos Lietuvoje.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti; mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

VIDINIAI MOKYMAI-KONSULTACIJOS:

1. „TYRIMŲ, BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ KOMPETENCIJAI KELIAMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI“.

Vieta – kliento patalpose.

Skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – TYRIMŲ, BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ KOMPETENCIJAI KELIAMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2. „VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.

Vieta – kliento patalpose.

Skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.