Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose

Organizuojami mokymai-konsultacija „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Skirta akredituotoms ar ketinančioms akredituotis bandymų laboratorijoms, bei kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Tikslinė grupė – asmenys, kurie atlieka arba planuoja atlikti vidaus auditus bandymų laboratorijose. Aktualu tiek privačiam, tiek viešam sektoriams.

Tikslas – suteikti vidaus audito atlikimo laboratorijoje žinių ir įgūdžių, suprasti neatitiktinio darbo valdymą.
Dalyviai:
 • supras vidaus audito terminus;
 • supras vidaus audito tikslus ir principus;
 • supras vidaus auditoriams keliamus reikalavimus;
 • išmanys vidaus audito atlikimo žingsnius ir metodus;
 • supras vidaus audito atlikimo sunkumus ir naudą;
 • gebės planuoti ir atlikti vidaus auditą, parengti audito ataskaitą;
 • supras neatitiktinio darbo valdymą.

Temos:

 • susipažins su esminiais LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir naujo ISO/IEC 17025:2018 standarto skirtumais;
 • vidaus audito terminai ir apibrėžimai;
 • vidaus audito tikslai ir principai;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai;
 • vidaus audito procedūra;
 • vidaus audito organizavimas ir pravedimas;
 • neatitiktinio darbo valdymas;
 • parengti vidaus audito programas;
 • atlikti auditus;
 • parengti audito ataskaitas;
 • suformuluoti neatitiktis, įvertinti neatitiktinio darbo svarbą, numatyti tolimesnius veiksmus.

Vidaus auditoriams išduodami elektroniniai pažymėjimai.

Mokymų vieta – kliento patalpose.

Mokymų kaina: priklauso nuo dienų skaičiaus ir mokymų vietos. Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, elektroniniai pažymėjimas.

Lektoriaus profesinė patirtis – daugiau kaip 10 metų darbas akredituotose laboratorijose. Nacionalinio akreditacijos biuro techninis ekspertas. VU ir VGTU dėstytojas bei baigiamųjų darbų gynimo pirmininkas.

Pripažinimas:

 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys.
 • Lietuvos ergonomikos asociacijos tarybos narys (Profesinės sveikatos komiteto pirmininkas).

Kontaktas pasiteiravimui: Gintarė Laucė, el. p. info@uabauk.lt; tel. +370 628 55983.