KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • suprasti kokybės vadybos principus;
 • susipažinti su ISO 9001:2015 standarto reikalavimais ir jų praktiniu pritaikymu;
 • susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais;
 • suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus;
 • gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą;
 • gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius bei užtikrinti kokybės vadybos sistemos ir organizacijos rezultatų gerinimą. 

Mokymų metu bus skiriamas individualus dėmesys, suteikiamos konsultacijos ir atsakoma į visus jūsų klausimus. 

Prieš mokymus reikia susipažinti su standarto ISO 9001:2015 reikalavimais.

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir kokybės vadybos sistemos dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose. 

Lektorius mokymų metu teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių. 

Mokymų temos:

 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimų interpretacija ir praktinis įgyvendinimas;
 • kokybės vadybos sistemos vidaus audito atlikimas pagal ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų audito gairės“ reikalavimus;
 • vidaus audito terminai ir apibrėžimai;
 • vidaus audito principai, tikslai, kriterijai ir rizikos;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai, kūno kalba;
 • vidaus audito etapai ir metodai.
 • paskesnė veikla, įvertinant tobulinimo veiksmus ir jų rezultatus.

 

Praktinės užduotys:

 • nustatyti procesui taikomus standarto ISO 9001:2015 reikalavimus ir parengti procesui taikomų reikalavimų matricą;
 • išanalizuoti susijusius dokumentus su audituojamąja sritimi;
 • parengti vidaus audito klausimynus;
 • atlikti dokumentų analizę;
 • atlikti simuliacinį vidaus auditą;
 • išanalizuoti pateiktas vidaus audito situacijas ir pateikti jų vertinimą;
 • apibendrinti sukauptą informaciją audito metu;
 • suformuluoti neatitiktis,  pastabas ir rekomendacijas;
 • parengti baigiamąją proceso audito ataskaitą.

Baigusieji mokymus dalyviai įgis teisę atlikti kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 vidaus auditus organizacijose ir bus įteiktas tai patvirtinantis elektroninis pažymėjimas.

Mokymų vieta – kliento patalpose.

Mokymų kaina: priklauso nuo dienų skaičiaus ir mokymų vietos. Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, mokymų medžiaga, elektroniniai pažymėjimas.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Laucė, el. p. info@uabauk.lt; tel. +370 628 55983.