Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti;
 • mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

MOKYMAI YRA SKIRTI ASMENIMS, NETURINTIEMS ARBA TURINTIEMS LABAI MAŽAI PATIRTIES, DIRBANT SU ISO 9001 STANDARTU.

Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standarto ISO 9001:2015 reikalavimais.

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir kokybės vadybos sistemos dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose. 

Lektorius mokymų metu teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių. 

Mokymų temos:

 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • kokybės vadybos sistemų įgyvendinimo nauda ir iššūkiai;
 • kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimų interpretacija;
 • veiklos planavimas, įvertinant organizacijos aplinką, suinteresuotąsias šalis; procesų projektavimas, taikant procesinį ir riziką pagrįstą požiūrį;
 • kokybės vadybos sistemos, procesų rizikų ir galimybių įvertinimas;
 • kokybės vadybos sistemos vidaus auditas;
 • kokybės vadybos sistemos palaikymas ir nuolatinis tobulinimas;
 • kokybės vadybos sistemos dokumentacija;
 • efektyviausi veiksmai, kaip suvaldyti pasipriešinimą.

Praktinės užduotys:

 • Atlikti organizacijos aplinkos analizę, taikant PEST, SWOT metodus;
 • identifikuoti organizacijos procesus ir jų tarpusavio ryšį;
 • nustatyti organizacijos ir procesų tikslusrodiklius (SMART metodu)rizikas ir galimybes;
 • suprojektuoti ir išanalizuoti procesus bei nustatyti vertės nekuriančias veiklas (švaistymus), taikant SIPOC metodą; 
 • atlikti procesų ir veiklos rizikos vertinimą, taikant FMEA metodą;
 • parengti procesams taikomų ISO 9001 reikalavimų matricą;
 • parengti vidaus audito planą ir klausimynus;
 • atlikti simuliacinį auditą;
 • suformuluoti audito išvadas, parengti tobulinimo veiksmų planą;
 • atlikti vadovybinę analizę ir pasirengti sertifikavimo etapui.

Mokymų dalyviams bus atsiunčiamas elektroninis pažymėjimas.

Mokymų vieta – kliento patalpose.

Mokymų kaina: priklauso nuo dienų skaičiaus ir mokymų vietos. Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, mokymų medžiaga, elektroniniai pažymėjimai.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: el. p. info@uabauk.lt; tel. +370 699 88985.