Informacijos saugos vadybos sistemos įgyvendinimas ir vidaus auditas pagal ISO 27001:2017 standarto reikalavimus

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • savarankiškai įgyvendinti informacijos saugos vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti;
 • mokėti interpretuoti ISO 27001:2017 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standarto ISO 27001:2017 reikalavimais.

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir kokybės vadybos sistemos dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose. 

Lektorius mokymų metu teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių. 

Mokymų temos:

 • informacijos saugumo sistemos pagrindiniai elementai;
 • turto organizacijoje inventorizacija;
 • grėsmių, kylančių turtui, nustatymo bei rizikų vertinimo metodai;
 • ISO 27000 standartų šeima, pagrindiniai ISO 27001 standarto reikalavimai;
 • saugumo kontrolės priemonių apžvalga (ISO 27001 A priedas);
 • pagrindiniai Informacijos saugos vadybos sistemos diegimo etapai;
 • vidaus audito terminologija. Audito tikslai, nauda ir esmė;
 • ISO 19011 standarto “Vadybos sistemų audito gairės“ apžvaga;
 • vidaus auditų planavimas, audito dokumentacija ir pasiruošimas auditui;
 • vidaus auditų atlikimas;
 • vidaus audito radinių klasifikavimas, dokumentavimas;
 • vidaus audito ataskaitos parengimas. Koregavimo veiksmai.

Mokymų dalyviams bus atsiunčiamas elektroninis pažymėjimas.

Mokymų vieta – kliento patalpose.

Mokymų kaina: priklauso nuo dienų skaičiaus ir mokymų vietos. Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, mokymų medžiaga, elektroniniai pažymėjimai.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: el. p. info@uabauk.lt; tel. +370 699 88985.