Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose

2019.10.08; 9.00-18.00

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms ar ketinančioms akredituotis bandymų laboratorijoms, bei kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Mokymų tikslinė grupė – asmenys, kurie atlieka arba planuoja atlikti vidaus auditus bandymų laboratorijose. Aktualu tiek privačiam, tiek viešam sektoriams.

Mokymų tikslas – suteikti vidaus audito atlikimo laboratorijoje žinių ir įgūdžių, suprasti neatitiktinio darbo valdymą.
Pasibaigus mokymams dalyviai:
 • supras vidaus audito terminus;
 • supras vidaus audito tikslus ir principus;
 • supras vidaus auditoriams keliamus reikalavimus;
 • išmanys vidaus audito atlikimo žingsnius ir metodus;
 • supras vidaus audito atlikimo sunkumus ir naudą;
 • gebės planuoti ir atlikti vidaus auditą, parengti audito ataskaitą;
 • supras neatitiktinio darbo valdymą.

Teorinio auditorių mokymo temos:

 • susipažins su esminiais LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir naujo ISO/IEC 17025:2018 standarto skirtumais;
 • vidaus audito terminai ir apibrėžimai;
 • vidaus audito tikslai ir principai;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai;
 • vidaus audito procedūra;
 • vidaus audito organizavimas ir pravedimas;
 • neatitiktinio darbo valdymas.
Praktinės užduotys auditoriams:
 • parengti vidaus audito programas;
 • atlikti auditus;
 • parengti audito ataskaitas;
 • suformuluoti neatitiktis, įvertinti neatitiktinio darbo svarbą, numatyti tolimesnius veiksmus.

 

Vidaus auditoriams išduodami pažymėjimai.
Mokymų vieta – Vilnius.
Mokymų kaina: 150 Eur/dalyviui (tos pačios organizacijos antram, trečiam ir t. t. dalyviui – 120 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, pažymėjimas, pietūs, užkandžiai kavos pertraukėlių metu.

Lektorius – Raimondas Buckus.Profesinė patirtis – daugiau kaip 10 metų darbas akredituotose laboratorijose. Nacionalinio akreditacijos biuro techninis ekspertas. VU ir VGTU dėstytojas bei baigiamųjų darbų gynimo pirmininkas.

Pripažinimas:

 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys.
 • Lietuvos ergonomikos asociacijos tarybos narys (Profesinės sveikatos komiteto pirmininkas).

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Laucė, el. p. info@uabauk.lt; tel. +370 628 55983.

Registracija į mokymus:

Siųskite užpildytą informaciją pagal žemiau pateiktus laukus el. paštu info@uabauk.lt. Laiško antraštę suformuluokite taip: „Registracija į “Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose” mokymus“.

Laiške registracijai pateikite šią informaciją apie mokymuose dalyvausiantį darbuotoją ir jo organizaciją:

Vardas, pavardė:
Pareigos:
Tel. Nr.:
Organizacija:
Adresas:
Įmonės kodas:

Data: nurodykite, ar registruojatės mūsų siūlomoms datoms. Jeigu netinka mokymams numatyta data, galite pasiūlyti Jums patogų laiką, bandysime peržvelgti alternatyvas.