KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015

2019.09.17 d.; 9.00 – 17.20 val.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • suprasti kokybės vadybos principus;
 • susipažinti su ISO 9001:2015 standarto pasikeitimais ir jų praktiniu pritaikymu;
 • susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais;
 • suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus;
 • gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą;
 • gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius bei užtikrinti kokybės vadybos sistemos ir organizacijos rezultatų gerinimą. 

 

Mokymų metu pažadame skirti individualų dėmesį, suteikti konsultaciją, ir atsakyti į visus jūsų klausimus. Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standarto ISO 9001:2015 reikalavimais.

Prieš mokymus reikia susipažinti su standarto ISO 9001:2015 reikalavimais.

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir kokybės vadybos sistemos dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose. 

 

Lektorius mokymų metu teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių. 

 

Mokymų temos:

 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimų interpretacija ir praktinis įgyvendinimas;
 • kokybės vadybos sistemos vidaus audito atlikimas pagal ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“ reikalavimus;
 • vidaus audito terminaiir apibrėžimai;
 • vidaus audito principai, tikslai, kriterijai ir rizikos;
 • vidaus auditoriams keliami reikalavimai, kūno kalba;
 • vidaus audito etapai ir metodai.
 • paskesnė veikla, įvertinant tobulinimo veiksmus ir jų rezultatus.

 

Praktinės užduotys:

 • nustatyti procesui taikomus standarto ISO 9001:2015 reikalavimus ir parengti procesui taikomų reikalavimų matricą;
 • efektyvaus vidaus audito proceso matavimo rodiklio nustatymas;
 • išanalizuoti susijusius dokumentus su audituojamąja sritimi;
 • parengti vidaus audito klausimynus;
 • atlikti dokumentų analizę;
 • atlikti simuliacinį vidaus auditą;
 • išanalizuoti pateiktas vidaus audito situacijas ir pateikti jų vertinimą;
 • apibendrinti sukauptą informaciją audito metu;
 • suformuluoti neatitiktis,  pastabas ir rekomendacijas;
 • parengti baigiamąją proceso audito ataskaitą.

 

Baigusieji mokymus dalyviai įgis teisę atlikti kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015, vidaus auditus organizacijose ir bus įteiktas tai patvirtinantis pažymėjimas.

 

Mokymų vieta – Vilnius.

Mokymų kaina: 145 Eur/dalyviui (tos pačios organizacijos sekantiems dalyviams – 115 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, pažymėjimas, kavos pertraukėlės.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Laucė, el. p. info@uabauk.lt; tel. +370 628 55983.

Lektorius: Kęstutis Jasiūnas

Profesinė patirtis – daugiau kaip 15 metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtis projektų valdymo, veiklos procesų analizės ir valdymo, veiklos efektyvumo ir produktyvumo (TOC, LEAN, BSC metodų), vadybos sistemų (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) diegimo srityse. Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorius nuo 2001 metų.

Pripažinimas:

 • sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC)
 • IRCA sertifikuoto ISO 9001 auditoriaus kvalifikacija
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys, Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narys, Verslo konsultantų tinklo narys.

 

Registracija į mokymus:

siųskite užpildytą informaciją pagal žemiau pateiktus laukus el. paštu info@uabauk.lt. Laiško antraštę suformuluokite taip: „Registracija į KVS vidaus auditorių mokymus“.

Laiške registracijai pateikite šią informaciją apie mokymuose dalyvausiantį darbuotoją ir jo organizaciją:

Vardas, pavardė:
Pareigos:
Tel. Nr.:
Organizacija:
Adresas:
Įmonės kodas:

Data: nurodykite, kurioms mūsų siūlomoms datoms registruojatės. Jeigu netinka mokymams numatytos datos, galite pasiūlyti Jums patogų laiką, bandysime peržvelgti alternatyvas.