Naujienos

UAB „Auk“ įtraukta į NACIONALINĮ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLĄ.
UAB „Auk“ įtrauka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

ARTIMIAUSI MOKYMAI:

1. Mokymai spalio 11-12 d. Efektyvi komunikacija.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojams, siekiantiems suvokti ir išmokti: kaip tarpasmenininiai skirtumai reiškiasi komandoje/bendravime; kaip kuo tiksliau perduoti ir suprasti informaciją bei užduotis; kaip derinti skirtingus interesus dialoge; kaip spręsti kylančias problemas dialoge, susirinkimuose.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Efektyvi komunikacija.

2. Mokymai spalio 18-19 d. Projektų vadovų asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas.

Miestas – Vilnius.

Mokymų programa „Projektų vadovų asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas“ apima socialines kompetencijas, kurios yra rekomenduojamos kiekvienam projektų vadovui, siekiančiam maksimalaus efektyvumo, atsižvelgiant į IPMA („International project management association“) rekomendacijas.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Projektų vadovų asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas.

3. Mokymai spalio 20 d. ISO 14001:2015 reikalavimų įgyvendinimas.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems: mokėti interpretuoti ISO 14001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai taikyti juos organizacijos veikloje; susipažinti su ISO 14001:2015 standarto reikalavimų praktiniu pritaikymu.

Plačiau skaitykite skiltyje – „ISO 14001:2015 reikalavimų įgyvendinimas.

4. Mokymai spalio 20 d. ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimas.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems: mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai taikyti juos organizacijos veikloje; susipažinti su ISO 9001:2015 standarto reikalavimų praktiniu pritaikymu.

Plačiau skaitykite skiltyje – „ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimas.

5. Mokymai spalio 25 d. Maisto saugos vadybos sistemų įgyvendinimas ir palaikymas pagal ISO 22000:2005.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems: įgyti maisto saugos vadybos sistemos įgyvendinimo organizacijose žinių ir praktinių įgūdžių; atnaujinti maisto saugos audito ir patikrinimų atlikimo žinias bei įgūdžius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Maisto saugos vadybos sistemų įgyvendinimas ir palaikymas pagal ISO 22000:2005.

6. Mokymai spalio 26 d. Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose.

Miestas – Vilnius.

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose.

7. Mokymai spalio 27-28 d. Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems: atnaujinti organizacijos kokybės vadybos sistemą pagal naująjį ISO 9001:2015 standartą ir pasirengti persertifikavimui; savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti; mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

VISI MOKYMAI.