Naujienos

UAB „Auk“ įtraukta į NACIONALINĮ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLĄ.
UAB „Auk“ įtrauka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

ARTIMIAUSI MOKYMAI 2017:

1. Mokymai vasario 22-23 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti; mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“.

2. Mokymai kovo 7 d. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ATNAUJINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS.

Miestas – Vilnius.

LENGVESNIS PERĖJIMAS PRIE ISO 9001:2015 STANDARTO! Pagilinkite savo žinias apie ISO 9001:2015 standarto pasikeitimus ir pasirenkite sėkmingam kokybės vadybos sistemos atnaujinimui savo organizacijoje.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ATNAUJINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“.

3. Mokymai kovo 9 d. „VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE.

Miestas – Vilnius.

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

4. Mokymai kovo 15-16 d. „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016).

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: mokėti interpretuoti ISO 9001, ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 standartų reikalavimus bei efektyviai taikyti organizacijos veikloje; susipažinti su vadybos sistemų vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti, parengti klausimynus ir atlikti vidaus auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016)“.

5. Mokymai kovo 22-23 d. „LABORATORIJŲ VADYBOS SISTEMA. REIKALAVIMŲ YPATUMAI.

Miestas – Vilnius.

Organizuojami mokymai „Laboratorijų vadybos sistema. Reikalavimų ypatumai“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – „LABORATORIJŲ VADYBOS SISTEMA. REIKALAVIMŲ YPATUMAI“.

6. Mokymai kovo 28 d. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: suprasti kokybės vadybos principus; susipažinti su ISO 9001:2015 standarto pasikeitimais ir jų praktiniu pritaikymu; susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

7. Mokymai kovo 30 d. „ISO 9001:2015 REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS.

Miestas – Vilnius.

Koncentruotai, paprastai ir aiškiai pristatyti pagrindiniai ISO 9001:2015 standarto pasikeitimai!

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: mokėti interpretuoti naujuosius ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veikloje; susipažinti su vadybos metodais, kurie gali būti taikomi siekiant atitikties ISO 9001:2015 standarto reikalavimams.

Plačiau skaitykite skiltyje – „ISO 9001:2015 REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS“.

VISI MOKYMAI.