Naujienos

UAB „Auk“ įtraukta į NACIONALINĮ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLĄ.
UAB „Auk“ įtrauka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

ARTIMIAUSI MOKYMAI 2018:

1. Mokymai gegužės 22 d. „VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.

Miestas – Vilnius.

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms ar ketinančioms akredituotis bandymų laboratorijoms, bei kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Mokymai paremti ISO/IEC 17025 ir ISO 19011 standartų reikalavimais.

 

Plačiau skaitykite skiltyje – VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.

2. Mokymai gegužės 24 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

Miestas – Vilnius.

Skirti asmenims, siekiantiems: suprasti kokybės vadybos principus; susipažinti su ISO 9001:2015 standarto pasikeitimais ir jų praktiniu pritaikymu; susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

3. Mokymai gegužės 29-30 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“ – mokymai „ŽALIEMS“.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti; mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“.

4. Mokymai birželio 6-7 d. „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016)“.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: mokėti interpretuoti ISO 9001, ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 standartų reikalavimus bei efektyviai taikyti organizacijos veikloje; susipažinti su vadybos sistemų vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti, parengti klausimynus ir atlikti vidaus auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016)“

5. Mokymai birželio 12 d. „ISO 9001:2015 REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS“.

Koncentruotai, paprastai ir aiškiai pristatyti pagrindiniai ISO 9001:2015 standarto pasikeitimai!

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: mokėti interpretuoti naujuosius ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veikloje; susipažinti su vadybos metodais, kurie gali būti taikomi siekiant atitikties ISO 9001:2015 standarto reikalavimams.
Plačiau skaitykite skiltyje – „ISO 9001:2015 REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS“.

6. Mokymai rugsėjo 18 d. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ATNAUJINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS.

Miestas – Vilnius.

LENGVESNIS PERĖJIMAS PRIE ISO 9001:2015 STANDARTO! Pagilinkite savo žinias apie ISO 9001:2015 standarto pasikeitimus ir pasirenkite sėkmingam kokybės vadybos sistemos atnaujinimui savo organizacijoje.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ATNAUJINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“.