Naujienos

UAB „Auk“ įtraukta į NACIONALINĮ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLĄ.
UAB „Auk“ įtrauka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

ARTIMIAUSI MOKYMAI:

1. Mokymai rugsėjo 20 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ATNAUJINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS.

Miestas – Vilnius.

LENGVESNIS PERĖJIMAS PRIE ISO 9001:2015 STANDARTO! Mokymų metu susipažinsite su nauja ISO 9001:2015 standarto struktūra; naujais bei patikslintais terminais, apibrėžimais ir sąvokomis, taikomais ISO 9001:2015 standarte; ISO 9001:2015 standarto pakeistais ir naujais reikalavimais bei veiksniais, lemiančiais sėkmingą jų įgyvendinimą; praktiniais metodais kokybės vadybos sistemos atnaujinimui ir tobulinimui.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ATNAUJINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS.

2. Mokymai rugsėjo 22 d. ISO 9001:2015 PASIDARYK PATS „Įvadas į kokybės vadybos sistemą – pirmieji žingsniai.

Miestas – Vilnius.

Rezultatai. Nustatyti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo tikslai ir apimtis, atlikta organizacijos aplinkos analizė, nustatytos suinteresuotosios šalys, suformuluoti kokybės politikos įsipareigojimai ir kokybės tikslai.

Plačiau skaitykite skiltyje – „ISO 9001:2015 PASIDARYK PATS.

Plačiau skaitykite skiltyje – „MATAVIMO NEAPIBRĖŽTIES ĮVERTINIMAS CHEMINIŲ BANDYMŲ LABORATORIJOSE.

3. Mokymai rugsėjo 29 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems suprasti kokybės vadybos principus; susipažinti su ISO 9001:2015 standarto pasikeitimais ir jų praktiniu pritaikymu; susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius. 

Plačiau skaitykite skiltyje – KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015.

VISI MOKYMAI.