Naujienos

UAB „Auk“ įtraukta į NACIONALINĮ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLĄ.
UAB „Auk“ įtrauka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

ARTIMIAUSI MOKYMAI:

1. Mokymai spalio 25 d. Maisto saugos vadybos sistemų įgyvendinimas ir palaikymas pagal ISO 22000:2005.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems: įgyti maisto saugos vadybos sistemos įgyvendinimo organizacijose žinių ir praktinių įgūdžių; atnaujinti maisto saugos audito ir patikrinimų atlikimo žinias bei įgūdžius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Maisto saugos vadybos sistemų įgyvendinimas ir palaikymas pagal ISO 22000:2005.

2. Mokymai spalio 26 d. Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose.

JAU YRA SUSIRINKUSI PILNA MOKYMŲ GRUPĖ.

Miestas – Vilnius.

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose.

3. Mokymai spalio 27-28 d. Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems: atnaujinti organizacijos kokybės vadybos sistemą pagal naująjį ISO 9001:2015 standartą ir pasirengti persertifikavimui; savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti; mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

4. Mokymai lapkričio 17-18 d. Integruotos vadybos sistemos vidaus auditas.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems: suprasti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos principus ir modelius bei mokėti interpretuoti ISO 9001, ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 standartų reikalavimus bei efektyviai taikyti organizacijos veikloje.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Integruotos vadybos sistemos vidaus auditas.

5. Mokymai lapkričio 22-23 d. Laboratorijų vadybos sistema. Reikalavimų ypatumai.

Miestas – Vilnius.

Organizuojami mokymai „Laboratorijų vadybos sistema. Reikalavimų ypatumai“. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – Laboratorijų vadybos sistema. Reikalavimų ypatumai.

VISI MOKYMAI.