Naujienos

UAB „Auk“ įtraukta į NACIONALINĮ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLĄ.
UAB „Auk“ įtrauka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

ARTIMIAUSI MOKYMAI:

1. Mokymai gruodžio 8 d. Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015.

Jau susirinko pilna mokymų grupė. Registracija uždaryta.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems suprasti kokybės vadybos principus; susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015“.

VISI MOKYMAI.