Naujienos

Nuo 2019-01-01 d. nebelieka Valstybės tarnydos departamento mokymų registro. 

Mokymo paslaugas valstybės tarnautojams galės teikti bet kurie mokymo paslaugų teikėjai.

ARTIMIAUSI MOKYMAI:

1. Mokymai rugsėjo 17 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

Miestas – Vilnius.

Skirti asmenims, siekiantiems: suprasti kokybės vadybos principus; susipažinti su ISO 9001:2015 standarto pasikeitimais ir jų praktiniu pritaikymu; susipažinti su kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti vidaus auditą, parengti klausimynus ir atlikti auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti audito radinius.

Plačiau skaitykite skiltyje – „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015“.

2. Mokymai rugsėjo 19 d. „TYRIMŲ, BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ KOMPETENCIJAI KELIAMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI“.

Miestas – Vilnius.

Mokymai paremti ISO / IEC 17025 standarto reikalavimais. Mokymai skirti akredituotoms, atestuotoms ir kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus. Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, kuris yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17025:2017, išleistam 2017 m. lapkričio 30 d. Standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 pakeičia standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005.

Plačiau skaitykite skiltyje – „TYRIMŲ, BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ KOMPETENCIJAI KELIAMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

3. Mokymai 2019 m. rugsėjo 25-26 d. „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS“ – mokymai „ŽALIEMS“.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: savarankiškai įgyvendinti kokybės vadybos sistemą organizacijoje ir sėkmingai ją sertifikuoti; mokėti interpretuoti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veiklose.

4. Mokymai spalio 8 d. „VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.

Miestas – Vilnius.

Organizuojami mokymai „Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose“. Mokymai skirti akredituotoms ar ketinančioms akredituotis bandymų laboratorijoms, bei kitoms bandymų laboratorijoms, taikančioms ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Plačiau skaitykite skiltyje – VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ LABORATORIJOSE“.

5. Mokymai spalio 16-17 d. „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR ISO 45001:2018“.

Miestas – Vilnius.

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems: suprasti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos principus ir modelius; mokėti interpretuoti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus bei efektyviai taikyti organizacijos veikloje (NAUJIENA); susipažinti su vadybos sistemų vidaus auditoriaus keliamais reikalavimais; suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus; gebėti planuoti, parengti klausimynus ir atlikti vidaus auditą; gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, įforminti radinius ir užtikrinti integruotos vadybos sistemos bei organizacijos rezultatų gerinimą.

Plačiau skaitykite skiltyje – „INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR ISO 45001:2018“